تفاوت آموزش ایشون در روش تدریشون هست که اول مفهوم و فلسفه یک سیستم رو آموزش میدن و بعد اونو روی بازار با مبحث روانشناسی توضیح میدن و درآخر سیستمی جامع برای ترید کردن ارایه میدن این جمله از ایشون همیشه توی ذهنم مونده: “اگر بازار رو رودخانه در نظر بگیریم حرکت آب همون حرکت کندلهاست و علت حرکت آب به اون شکل. بخاطر فرم زمین در بستر رودخانه است. 

چیزی که توی آکادمی یاد میگیرید.درک فرم و بستر و ساختار زیرین چارته که باعث شکل گیری حرکت کندلها به این شکل