مرحله چهارم

تکرار و تمرین هدفمند – تسلط

همانطور که در مرحله سوم عنوان شد دریافت اطلاعات اصولی و صحیح نمیتواند باعث موفقیت تریدر شود اجازه بدهید این مرحله را با یک نقل قول شروع کنیم :

“شما نمیتوانید بگویید یک کتاب را خوانده اید مگر حداقل چهل بار آن کتاب را خوانده باشید”

این مرحله (تکرار و تمرین هدفمند – تسلط) جزو مهمترین شاخصه های جدایی انسانهای موفق از افراد ناموق است.

متاسفانه در عصر جدید در مورد این مرحله از موفقیت بسیار کم صحبت شده است(به عمد یا غیرعمد)

افراد دوست دارند که بسیار سریع و بدون تلاش هدفمند و بدون شکست خوردن به موفقیت برسند.این درخواست که متاسفانه جزو عادات انسان عصر جدید شده از عامل تنبلی نشات میگیرد.اگرذهن شما به عنوان یک تریدر اینگونه است ,باید به شما بگویم که حتی یک انسان موفق را پیدا نخواهید کرد که بدون تلاش مستمر وهدفمند و بدون شکست خوردن در مسیرخواسته خود به موفقیت رسیده باشد

تکرار و تمرین هدفمند و مستمر روی اطلاعات صحیح , شما را به مرحله  “تسلط براطلاعات “می رساند و اعمال شما بصورت ناخودآگاه باعث موفقیت شما می شوید.

در این مسیر(تمرین و تکرار هدفمند) بارها شکست میخورید.اگر بعد از هر شکست به دنبال تغییر مسیر کلی و اطلاعات جدید باشید(تغییر متد و سیستم معاملاتی) متاسفانه به مرحله قبل عقبگرد میکنید.

برای ملموس شدن این مطلب مثال رانندگی را برای شما میزنم:

شما به یکی از دفاتر آموزش راهنمایی و رانندگی برای دریافت گواهینامه مراجعه میکنید در ابتدا کتابی شامل تمامی قوانین مربوط به رانندگی به شما داده می شود(ارایه اطلاعات صحیح)شما اطلاعات صحیح را خوانده و در آزمون تئوری قبول می شوید.آیا می توانید با این اطلاعات مانند یک راننده ماهر رانندگی کنید. جواب : خیر

در مرحله بعد شما باید به اندازه کافی به تمرین زیر نظر یک مربی(مرحله پنجم وجود یک مربی برای تمرین)بپردازید و بصورت عملی مطالب و اطلاعات صحیحی را که دریافت کرده بودید تمرین کنید.در ابتدای کار حواس شما به تمامی حرکات ماشین هست.به آینه با دقت نگاه میکنید.کمربند ایمنی خود را همواره چک میکنید.در زمان تعویض دنده به آن نگاه میکنید.فرمان را بسیار محکم در دستان خود میگیرید و…

اما با این وجود(داشتن اطلاعات کافی و تمرین های اولیه) بارها ممکن است ماشین در حین رانندگی خاموش شود و یا حتی چندین بار تصادف کنید.بعد از تمرین و تکرار بسیار زیاد اطلاعات صحیح در ذهن جای میگیرد و شما به یک آگاهی و تسلط ناخودآگاه در رانندگی می رسید(مرحله چهارم)در این زمان بدون فکر کردن , بخوبی رانندگی میکنید. در زمان رانندگی موزیک گوش می دهید ودر حالت بسیار راحتی قرار دارید.این مرحله در اثر تمرین و تکرار هدفمند بدست می اید.

اکثر شما جمله ای معروف در مورد موفقیت و شکست را شنیده اید

“شکست پل موفقیت است”

باید به شما بگویم این جمله کامل نیست.ما شاهد بسیاری از تریدرها هستیم که بارها و بارها و بارها  شکست میخورند و چرخه شکستهای آنها همچنان ادامه دار است.

اجازه بدهید جمله معروف گفته شده را برای شما کامل کنم.

شکست پل موفقیت است بشرطی که بعد از هر شکست عوامل شکست بررسی شود و در شکستهای بعدی آن عوامل قبلی باعث شکست نشود

ذهن انسان با توجه به دریافت اطلاعات سالهای متوالی در جهت بدست آوردن خواسته ها بدون تلاش هدفمند طوری برنامه ریزی شده است که با این مرحله بشدت مخالفت میکند.

اگر شما نیز جزو افرادی هستید که کتابخانه ای پر از کتابهای مختلف و خوب دارید و بسیاری از آنها را مطالعه نکردید و حتی یک کتاب از کتابهای خود را چهل بار نخوانده اید باید به شما بگویم که ذهن شما نیز در این مرحله بشدت با شما درگیر خواهد شد.

ما درانجمن آکادمی ویو محیطی عالی برای تمرین و تکرار روی اطلاعات صحیح داده شده  فراهم کرده ایم.

زمانی که کاربران به تمرین و تکرار اطلاعات صحیح داده شده در هر انجمن می پردازند بعد از مدتی با تعجب مطالبی را دریافت میکنند که قبلا اطلاعات آن را داشته اند و بخاطر تکراروتمرین هدفمند و مستمر به آگاهی وتسلط  لازم برای استفاده عملی از اطلاعات داده شده می رسند واز نتایج تریدهای خود متعجب می شوند

تکرار و تمرین هدفمند بر روی اطلاعات اصولی و صحیح , شما را به سطحی از آگاهی و تسلط میرساند که تصمیم گیریهای شما باعث موفقیت شما می شود.سوال مهم دیگر این است این تکرار و تمرین که به تسلط و مهارت منتهی میشود چگونه باید انجام شود و چه شرایطی دارد؟

این سوال ما را به مرحله پنجم می رساند

 آکادمی ویو

    سبد خرید