مفهوم چرخه ها وانواع ان

توسط ویدیو های آموزشی که در 2020-02-24

مفهوم چرخه ها و انواع آن شناخت چرخه ها در پدیده های قابل پیش بینی از اهمیت بالایی برخوردار است. در فایل ” چه رویدادهایی قابل پیش بینی هستند ” به این آگاهی رسیدیم که مارکت به عنوان یک پدیده در بستر زمان قابل پیش بینی  و دارای چرخه است. رویدادهای شکل گرفته در بستر زمان […]

    سبد خرید