ترس و معامله گری

توسط روانشناسی بورس   در   2020-03-10

  ترس چگونه میتواند بر معاملات شما اثر بگذارد  در صورتیکه از صد تریدر موفق جهان بپرسید مهمترین عامل موفقیت درآموزش فارکس چیست قطعا به شما خواهند گفت : روانشناسی فردی. اگر در آموزش بورس در بخش روانشناسی ترید،تمامی احساساتی که یک معامله گر را به نحو منفی تحت تاثیر قرار می دهد، در نظر بگیریم، […]

    سبد خرید