حالت شب
حالت شب

داستان استوکستیک

توسط مقالات تکنیکال که در 2022-04-10
حالت شب

مقدمه:

این مقاله به پرسش های قدیمی درباره اسیلاتور های٪ K و٪ D که توسط تریدرها مورد استفاده میباشد‚ پاسخ می دهد. این موضوع برای سالها مورد بحث بوده است.

رالف دیستنت (۱۹۷۸-۱۹۰۲) و جورج لین (۱۹۲۱-۲۰۰۴)نقش مهمی در این مباحث مهم داشته اند.اسیلاتورهای اتفاقی٪ K(کی درصد) و٪ D (دی درصد)معمولا با لین مرتبط است . سال های زیادی لین استفاده از آن را تدریس کرده ست اگرچه اورا نمیتوان تنها سازنده این اندیکاتور شناخت، اما فعالیت او در طول زندگیش نقش موثری در شناسانده شدن این اندیکاتور داشته است.

دیستنت مالک و مجری یک مدرسه به نام مربیان سرمایه گذاری است که در سال ۱۹۴۸ افتتاح شد. مدرسه مبتنی براصول شیکاگو ابتدا دوره های بازار سهام را ارائه داد، اما در اواخر دهه ۵۰ شروع به ارائه دوره های کالایی(commodities courses) نیز نمود. به گفته ی لین‚ مربیان سرمایه گذاری در یک دوره سه کلاسه “چارت، موینگ اورج و الیوت ویو ” راآموزش دادند و “اولین مدرسه برای آموزش یک دوره سنگین در الیوت ویو بود.”

دیستنت علاقه زیادی به اصل موج الیوت داشت او یک کتاب به نام “موج پنجم – سهام: نقدی بر موج الیوت”به رشته تحریر دراورد.لین درباره منشا استوکستیک نوشت.

لین در مقاله ای که در  ماه می/ ژوئن ۱۹۸۴ در مورد تجزیه و تحلیل فنی سهام و کالاها(TASC) نوشته شده است  اعلام کرد که “در سال ۱۹۵۴ او موفق به پیوستن به مدرسه”مربیان سرمایه گذاری” و کار “برای مالک  رالف دیستنت،شد وبعد از بازنشستگی اقای روی لارسون) Roy Larsonمربی تحلیل تکنیکال)جانشین وی شد. 

اقای دیستنت مدرس بازار سهام و لین به تدریس مباحث commodities پرداخت. لین منشا٪ K و٪ D استکستیک اسیلانور را به شرح زیر توصیف کرد: “ما حدود ۲۰ ساعت درروز، مشغول محاسبات بصورت دستی بودیم.تعداد کارکنان به پنج نفر افزایش یافت. اسامی را ذکر نمیکنم، زیرا همه آنهااز نظر مالی غنی هستند، هنوز هم تجارت می کنند، و نمی خواهم باعث دردسر آنها بشوم.

در تحقیقات ما ، اندیکاتورمون در همه صفحهات کار کردند، بنابراین ما اثر بخشی تکنیک را۱۰۰ درصد بیان کردیم در بررسی ها متوجه شدیم که A% کار نمیکند. ما به تحقیق ادامه دادیم و ۲۸ اسیلاتور را (مطالعه) کردیم.همزمان با افزایش اسیلاتور ها در تحقیقات هم پیشرفت کردیم و آنهارو به صورت درصد بیان کردیم    %D, %K, %R

در دهه شصت، ما  با استفاده از رایانه برای تست اسیلاتورها پیشتاز بودیم”. در ماه مه ۱۹۸۵، مجله اتحادیه CMT (در حال حاضر مجله تحلیل فنی) یک مقاله توسط لین منتشر کرد، که در آن لین به شرح زیر نوشته بود: در سال ۱۹۵۴، به مدرسه مربیان سرمایه گذاری به عنوان یک تحلیلگر جوان پیوستم.

 پس از پیوستن به یک جمع شش نفره، محققان(داوطلب) بدون دریافت پول، اسیلاتورها را کشف کردیم. ما با بیش از ۶۰ برنامه کاربردی تحقیق و آزمایش کردیم. در نتيجه در بيست و هشت مورد  مقادير قابل پيش بيني را کشف کرديم. ما در بررسی اسیلاتورهامون متوجه شدیم انها همه جای چارت جواب میدن خیلی زود چارتهای کاغذی زیادی روی دیوار ها نصب کردیم و نوسانگرهامون رو به یک درصد کاهش دادیم.از حروف الفبا برای تمایز یکی از دیگری استفاده کردیم: : %A, %B, etc اگر چه لین در نوشته اش از ضمیر جمعی “ما” در ابتکار اسیلاتور استفاده کرد ولی ادعاهای ضد و نقیض در این باره وجود داشته است.مقاله ای در (TASC) در سال ۱۹۸۴ با عنوان “اسیلاتورهای لین” منتشر شد.

در سال ۱۹۸۵ CMT ژورنال نیز مقاله ای تحت عنوان” استوکستیک لین اسیلاتور نهایی”  به چاپ رساند که در آن اندیکاتور “استوکستیک لین”نامیده شده و شامل یک چارت بودکه استوکستیک لین را نمایش میداد.

یک جزوه ۸۰ صفحه ای به همراه ضمیمه ولغت نامه  نوشته ی جورج لین که سال ۱۹۸۶ توسط کری آبرام لین (همسر و بیوه ی لین) تحت عنوان “استفاده از چرخه های استوکستیک … تا لحظه تصمیم گیری ”  حق انتشار یافت که در آن از لین به عنوان مبتکر استوکستیک در چندین فصل یاد میشودو اندیکاتور نیز استوکستیک لین نام دارد.

در یک ارایه سال ۱۹۹۹ لین بیان کرد که او را به عنوان “پدر استوکستیک ” می شناسند.وب سایت  فعلی که سمینارهای موجود درباره استفاده از استوکستیک را ارایه میدهد تحت عنوان ,www.lanestochastics.com لین را به عنوان مبتکر استوکستیک معرفی میکند

سال ۱۹۹۹ تاریخچه اسیلاتور مورد توجه قرار گرفت. در سال ۱۹۸۶ در چاپ اول کتاب “آنالیز تکنیکال از بازار آینده ” نوشته ی جان مورفی  وی در کتاب خود چنین نوشت ” جورج لین مبدع استو کستیک میباشد …” اما در چاپ مجدد این کتاب این جمله به شرح زیر اصلاح شد ” استوکستیک توسط جورج لین معرفی و شناسانده شد …”

مستندات پروسه استوکستیک

درمقاله منتشر شده ((TASC 1984 و ضمیمه منتشر شده در سال ۱۹۸۶″استفاده از استوکستیک ‚ چرخه ها و … تا لحظه تصمیم گیری …” این جزوه اصل قابل توجهی را به اشتراک میگذارد. مقاله و ضمیمه اساسا یکی هستند اما نکته قابل توجه این است  ادعا شده محتوای این مقاله به عنوان بخشی از دروس اصل امواج الیوت در مدرسه مربیان سرمایه گذاری در سال ۱۹۶۰(دهه ۶۰)فروخته شد.

همانطور که خواهید دید در این تاریخچه این سند.اصلی محسوب میشود. مورخ بازار گیبونز بورک (۱۹۹۲) نوشته است که این اندیکاتور در ابتدا توسط مربیان سرمایه گذاری به عنوان بخشی از دوره الیوت ویو Elliott تدریس شد. در سال ۱۹۹۵ لین در مقاله ای نوشت ” کارهای ما در سالهای ۱۹۵۰ (دهه ی ۵۰)…. به  عنوان یک مرجع راهنمای سریع برای دانشجویانی که دوره های Elliott Wave و Stochastic را با ما گذراندند نوشته شده بود…”

من یک کپی ۸ صفحه ای بخشی از این دوره که ادعا کردم را دارم.صفحه ۱ تا ۶ به طور صریح در مقاله ی (TASC)سال ۱۹۸۴ و ضمیمه سال ۱۹۸۶ تکرار شده است. در بالای دو صفحه دیگر عنوان “اصل الیوت ویو” وجود دارد. صفحه اول با عنوان “پروسه استوکستیک” آغاز میشود. بنا به گفته ی بورک این سند منبع نامگذاری است  که به٪ K و٪ D داده شده است. “

به گفته ی تیم اسلیتر‚مدیر و موسس کمپانی کمپیوترک( CompuTrac, Inc)‚نام استوکستیک به اشتباه به اندیکاتور دی درصد ربط داده شده است. وقتی اسلیتر این اندیکاتور را با کامپیوترک اجرا کرد ‚نیاز به یک نام برای آن غیر از عناوین ٪ K و٪ D داشت. کلمه “پروسه استوکستیک “یک عنوان دستوشته بر روی فایل های اولیه و اوریجینال دست نویس مدرسه مربیان سرمایه گذاری بود که اسلیتراز آن استفاده کرد و این عنوان همچنان باقی ماند.”

بورک میگوید: من با آقای اسلیتردرباره تایید این سند صحبت کردم و دو نتیجه بدست امد اولا این واقعیت که لین محتوای این سند را در نشریات ۱۹۸۴ و ۱۹۸۶ تکرار کرده و بعدها یخشی از آن را در کنفرانس های سالهای ۱۹۹۵ و ۱۹۹۹ بیان نموده ‚ نشان می دهد که این سند را به عنوان منبع اصلی توضیح٪ K و٪ D اسیلاتور استوکستیک  رسمیت دارد. نتیجه گیری دوم این است که سند تحت عنوان “پروسه استوکستیک” برای اولین بار در سال ۱۹۵۷ منتشر شد همان سال که برای اولین بار درباره ی اسیلاتورهای دی درصد و کی درصد سخن به میان آمد.

در رساله ی ۱۹۸۶ اظهار شده که پروسه استوکستیک در سال ۱۹۵۷ حق چاپ گرفته بود:     “چگونه از استوکستیک لین استفاده کنیم برای اولین بار  تحت عنوان پروسه استوکستیک چاپ شد©۱۹۵۷‚ جورج لین  مرجع ۱۹۸۲ به احتمال زیاد مربوط به واژه نامه ی این رساله است.این رساله شامل یک بخش ضمیمه (مکانیک استاکستیک) بود.

در بخش ضمیمه ” پروسه استاکستیک ” تکرار میشود. تحلیلگر نینا کوپر(۲۰۰۴)نوشت استوکستیک ها از سال ۱۹۵۷ وجود داشته است بعدها پربارتر شدند. جک شواگر ملقب به جادوگر بازار در سال ۱۹۹۶ نوشت “اسیلاتور استوکستیک ها در اواخر دهه پنجاه پیشرفت کردند”. بورک میگوید :در تماسی که با بیوه ی لین داشتم خانم لین گفت: لین محتوای اولیه را نوشت و در آن قوانین روش شناسی (متودولوژی)را توضیح داد. این ادعا توضیحی بر اینست که چرا لین در سال ۱۹۵۷ ادعای حق چاپ کرد.

از آنجا که این اسناد بخشی از متریال آموزشی فروخته شده توسط مدرسه مربیان سرمایه گذاری بود بعضی ها بر این باورند که دیستنت مبتکر اسیلاتور استوکستیک میباشد. این ادعا قابل قبول نیست زیرا این حقیقت که اشخاص دیگری هم بودند را ندیده میگیرد  حتی شخصی که با مدرسه مرتبط بوده می تواند این اندیکاتور را ایجاد کرده و دستورالعمل ها را نوشته باشد.

همکاران تریدر

درفایل های صوتی و رساله ی لین در سال ۱۹۹۵(کنفرانس شماره ۱۷) و سال ۱۹۹۹  (کنفرانس شماره ۲۱)  مشخص شد  اسیلاتور استوکستیک ٪ K و٪ D ابتکار  تلاش مشترک یک گروه از تریدرها بود که آنهارا ایجاد کرده اند.

 در فایل صوتی  شماره ۱۷‚لین بیان میکند او به همراه گروهی از همکاران …در تلاش برای یافتن چیزی بودند که به تصمیم گیری کمک کند. آن ها استوکستیک کی درصد و دی درصد را بهترین راه برای تعیین حرکت یافتند. “ما نمی دانستیم که چه چیزی در دست  داریم، اما این روش کار کرد. “این گروه در طول روز ترید میکرد و بعد از بسته شدن بازار به تحقیق میپرداخت.

در فایل صوتی شماره ۲۱ لین میگوید‚” ما یک گروه هفت نفره بودیم روی بورد کالای شیکاگو ترید میکردیم. بعد از اینکه روز کاری تمام میشد ما به مدرسه مربیان سرمایه گزاری برمیگشیم جاییکه به دنبال یک متد برای تصمیم گیری بهتر بودیم اینکه چه موقع بخریم و چه موقع بفروشیم” در یک بعد از ظهر یکی از بچه های گروه که اهل چک اسلواکی بود پدر بزرگش را به گروه معرفی کرد.

پدربزرگ پیشنهاد کرد که از یک فرمول که او برای دستورالعمل تعیین مقدار آهک برای افزودن به ترکیبی که به تولید فولاد منتج میشد ‚استفاده کنند. لین میگوید ” ما فرمول را گرفتیم‚ روی آن کار کردیم ‚تغییر دادیم و استوکستیک بوجود آمد.” پس این ادعا که توسط برخی بیان شده که یک همکار اهل چکسلواکی مخترع استوکستیک است نادرست میباشد. در سخنرانی او، لین درباره “زمانی که ما اسیلاتور استوکستیک را اختراع کردیم ” و “ما اسیلاتور استوکستیک را کشف کردیم” صحبت میکند.

فایل ۲۱ رساله بیان میکند “جورج در اوایل دوران حرفه ای خود، یک گروه تحقیقاتی را که مبتکر تعدادی از اندیکاتورهای حرفه ای مخصوصا پروسه استوکستیک ( استاکستیک لین) بودند را رهبری میکرد . حد و حدود این رهبری مشخص نیست اما انچه واضح است “ابداع” اسیلاتور توسط این تیم میباشد که لین عنوانی را به آن داده است. در مقاله سال ۱۹۸۴ ‚ لین توضیح میدهد ” یکی از هیجان انگیز ترین اتفاقات زندگی من زمانی بود که فهمیدم یکی دیگر از همکاران ما در دانشگاه میشیگان(جاییکه ما دی درصد را کامل کردیم) در حال تست کردن اسیلاتور دی درصد با یک اندیکاتور اقتصاد سنجی میباشد. و به نتایج خوبی دست یافته است.

در تگ  شماره ۲۱ لین رابطه ی بین اسیلاتور دی درصد و دانشگاه میشیگان را اینگونه بیان کرد ” یکی از دوستان‚ در دانشگاه میشیگان “شب” به صورت مخفیانه برای تست فرمول ها و داده ها از “کامپوترها” استفاده میکرد در ادامه توضیح میدهد اینگونه بر روی استوکستیک مطالعه میکردیم. وقتی داستان برملا شد از همکارما خواسته شد دانشگاه را ترک کند ‚او با تمام اطلاعات تحقیقات کاغذیمان به شیکاگو برگشت. لین در تگ ۲۱ رساله توضیح میدهد ابتکار اسیلاتور نتیجه ی یک تلاش گروهی بود (به ضمیر جمعی “ما ” توجه داشته باشید.)

” ما … یک اسیلاتور ابداع کردیم که گرایش را از طریق استفاده از یک نسبیت نشان می دهد.” ما آن را بهینه سازی کردیم، دو بار آن را شفاف کردیم. سپس، آن را تبدیل به اسیلاتور درصد (٪)تبدیل کردیم. “

طبق گفته های خانم لین ‚دیستنت در این گروه همکاری یا از آنها حمایت نکرد اگرچه همیشه مشتاق آنچه این گروه تریدر انجام میدادند بود و لین این روش را زمانیکه با دیسنت ارتباط داشت تدریس میکرد.

اسیلاتور کند یا آهسته

لین  کی درصد و دی درصد را که استوکستیک سریع نامیده میشود تدریس میکرد. فرمول ها در سایدبار نمایش داده میشوند استوکستیک آهسته خط K%را تغییر میدهد و خط D% را بوجود می اورد که خود یک خط  K% جدید است . خط دی درصد با یک موینگ اوریج سه زمانه  واضح تر شده است .

لین درباره ابداع استوکستیک آهسته  ادعا یی نکرد. در TAG 17 رساله اش بیان میکند ” TAG استوکستیک آهسته را بوجود آورد و تیم اسلیتر Tim Slater نام ان را از “پروسه استوکستیک” به “استوکستیک ها” تغییر داد در سخنرانی سال ۱۹۹۵ لین گفت که یک گروه در کمپانی کمپیوترک اسیلاتور استوکستیک آهسته را بوجود آورده اند. کمپیوترک اسیلاتور استوکستیک آهسته را بوجود نیاورد .

بر اساس گفته های اسلیتر ‚کمپیوترک برنامه ی این اسیلاتور را نوشت ولی مبدع ان نبوده است . کمپیوترک اسیلاتور اهسته را به پایگاه  داده های اطلاعاتی خود در سال ۱۹۷۸ اضافه کرد .عده ای میگویند دیستنت مبتکر این اسیلاتور بوده است . با این وجود، لین هیچگاه ادعا نکرد که مبتکر اسیلاتور آهسته یا کند است.

نتیجه گیری

 1. جورج لین به تنهایی  منشا اسیلاتورهای استوکستیک  کی درصد و دی درصد نبود
 1. تلاش مشترک چندین نفر که تریدرهای آینده(futures traders )بودند و لین عضوی از انها بود باعث پیدایش اسیلاتور استوکستیک کی درصد و دی درصد شد افرادی که نامی از آنها در هیچ کجا ثبت نشده به گزارش برخی دیسنت عضوی از این گروه نبوده است.
 2. متودولوژی این اسیلاتورها %K و %D برای اولین بار سال ۱۹۵۷ شرح داده شد.
 3. لین نقش قابل توجهی  در پذیرش و محبوبیت اسیلاتور تصادفی به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال  داشت.
 4. اسیلاتور استوکستیک اسلو (نوسانگر اتفاقی آهسته)بعدها به بازار امد و در سال ۱۹۷۸ مورد استفاده عموم قرار گرفت اما لین هیچگاه ادعایی مبنی بر اینکه مبتکر این اسیلاتور میباشد نداشت.

در حالی که بسیاری از اصطلاحات در آنالیز تکنیکال مارکت نامشخص هستند، اصطلاحات اسیلاتورهای استوکستیک  سریع و آهسته به خوبی قابل درک میباشند.

The formulas for the %K and %D oscillator – Fast Stochastic – are
[%K = 100*[(C – Ln) / (Hn – Ln%
where C is the current closing price and H and L are the highest and lowest closing prices over the last n periods, and
(%D% = 100*(H3/L3
(where H3 is the three-day sum of (C – Ln), and L3 is the three-day sum of (Hn – Ln
In Slow Stochastic, the %K line is replaced with the %D line. A three-day moving average of %D becomes the slow stochastic %D line

References

Achelis, Steven B., 1995, Technical Analysis From A to Z (McGraw-Hill, New York, NY), p. 268.
Burke, Gibbons, 1992, Taking A New Look at the Stochastic ‘Family,’ Futures (March), pp. 36-38.
Cooper, Nina G., 2004, Spotlight on Facts and Myths of Misunderstood Stochastics, SFO: Stocks, Futures and Options Nov.
DeMark, Thomas R., 1997, New Market Timing Techniques: Innovative Studies in Market Rhythm & Price Exhaustion (John Wiley & Sons, Hoboken, NJ), p. 2.
Lane, George C., 1984, Lane’s Stochastics, Technical Analysis of Stocks & Commodities, vol. 2, ch. 3 (May/June), pp. 87-90.
Lane, George C., 1984, Stochastics, A CompilationofTechnical Tools and Guidelines Used By Futures Professionals Futures Symposium International Speakers, Tucson, AZ.
Lane, George C., 1985, Lane’s Stochastics: The Ultimate Oscillator, CMT Association Journal (now the Journal of Technical Analysis), issue 21 (May), pp. 37-42.
Lane, George C.,1986, Using STOCHASTICS, Cycles & …to the Moment of Decision…Investment Educators, Watseka, IL
Lane, George C., 1995, Audio Tape and Handout, TAG 17 Conference, Las Vegas, NV, available at http://tv.ino.com/premium/faq.html.
Lane, George C., 1999, Audio Tape and Handout, TAG 21 Conference, Las Vegas, NV, available at http://tv.ino.com/premium/faq.html.
Murphy, John J., 1986, Technical Analysis of the Futures Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications (New York Institute of Finance, New York, NY), p. 304.
Murphy, John J., 1999, Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications (New York Institute of Finance, New York, NY), p. 246. This is an updated and expanded edition of the 1986 book.
Schwager, Jack D., 1996, Schwager on Futures: Technical Analysis (John Wiley & Sons, Hoboken, NJ), p. 545.
George A. Schade, Jr., CMT, is an accomplished market historian. The author thanks Gregory L. Morris for editorial suggestions.

گردآوری و ترجمه : آکادمی ویو

اینستاگرام آکادمی ویو

یوتیوب آکادمی ویو

دوره پرایس اکشن

دوره فراکتالی

آموزش فارکس

4.7/5 - (143 امتیاز)
نظرات 27
 1. با تشکر از این متن آموزنده و انگیزشی ، راستش برای من چند نکته مهم داشت اول اینکه در سال ۱۹۴۸ امواج الیوت تدریس می کردند دوم اینکه برای رسیدن به هدفشان که بررسی این اسیلاتور بوده کارشان را رها نکردند طوری که گفته شد در زمان باز بودن بازار ترید می کردند و در زمان تعطیلی تحقیق و سوم اینکه یک دست صدا نداره .

 2. سلام و عرض ادب خدمت استاد عزیز جناب آقای دهقان
  سالهاست که اندیکاتورها رو در حالی استفاده میکنیم که تقریبا هیچ اطلاعاتی در موردشون نداریم. هزاران بار استوکاستیک و مک دی رو بر روی چارتمون قرار دادیم و نهایتا بدون شناخت لازم، تلاش کردیم که از اونها استفاده کنیم. این مقاله علاوه بر اینکه باعث اطلاع درست ما میشه بلکه مدلی هست برای اینکه بتونیم از این به بعد ابزارهائی که میخوایم استفاده کنیم رو به این شکل بشناسیم و تلاش کنیم که بر مبنای صحیحی ازشون بهره مند بشیم.
  امیدوارم مطالب بیشتری در این زمینه در سایت آکادمی ویو قرار بگیره.
  با تشکر و سپاس از شما و دست اندر کاران آکادمی ویو.

 3. عالی بود.عالی بود .با تشکر از آکادمی ویو -امینو- و همه کسانی که برای استوک استیک و ارائه این مقاله به زبان پارسی زحمت کشیدن .

 4. خیلی جالب بود…

 5. بسیار عالی
  این اندیکاتور وقتی خود آقای لین میگن اثر بخشی آن ۱۰۰ درصد هستش پس دیگه حرفی نمیمونه .

 6. خیلی ممنون. نکات آموزنده و عالی داره.

 7. بسيار جذاب و كاربردي بود. خيلي ديد جالبي بهم داد و باعث شد من با ديدگاه متفاوتي به ساير انديكاتورها نگاه كنم و دنبال ريشه مابقي اون ها هم برم.

  ممنونم ازتون

 8. یاشار صاحب قران 2021-01-03 در 08:04 پاسخ

  خیلی واقعا کامل بود

 9. خیلی جالب بود یادم افتاد که از استاد امینو عزیز چندین بار شنیدم که این اندیکاتور مورد علاقه ایشون هست

 10. مرسی از تمام کسایی که برای تهیه این مقاله زحمت کشیدن

 11. بابت مطالب بسیار ارزشمندتان سپاسگزارم باعث افزایش اطلاعاتم شد.. عضویت در خانواده بزرگ آکادمی باعث افتخاره

 12. عالی

 13. سلام استاد
  خیلی عالیه که موضوعات رو ریشه ای دنبال میکنید و به ما آموزش میدین و این باعث میشه که مفاهیم بازار رو به درستی متوجه بشیم و راه درست رو در پیش بگیریم و به معنای واقعی تحلیل گر باشیم نه صرفا یه مصرف کننده و مقلد. در واقع شما به ما ماهیگیری یاد میدین به جای ماهی دادن بهمون. بابتش ازتون بسیار سپاسگزارم

 14. سلام
  ممنون بابت مقاله ی مفید و زیباتون🙏

 15. اندیکاتور بسیار عالیه و اندیکاتورaminoft هم از همین استوکستیک نشات گرفته شده

 16. فکر کنم در کنار بقیه اش از همه مهم تر این بود:
  (ما حدود ۲۰ ساعت درروز، مشغول محاسبات بصورت دستی بودیم)
  ❤❤❤

 17. ٢٠ ساعت در روز اونم به صورت دستي. واقعا ما بايد به خودمون بيايم و تمرين درست و تلاش اصولي كه استاد ميگن رو هرچه بهتر عملي كنيم
  با تشكر بابت اين مقاله عالي

 18. مثل همیشه عالی سلطان ❤️💯💯

 19. سلام و درود
  بسیار عالی ما وقتی اطلاعاتی از ابزاری که استفاده میکنیم داشته باشیم میتونیم تحقیق کنیم و متوجه بشیم هدف و طرز دید سازنده اون ابزار چی بوده تا بتونیم استفاده صحیح ازش رو متوجه بشیم

 20. سلام
  تشکر بابت تهیه این مقاله بسیار فوق العاده ای که ۵ امین مقاله ابتدایی سایت بود و گویا مجدد بروزرسانی شد(اضافه شدن تصاویر جدید) و قرار داده شد تا اهمیتش رو متوجه بشیم
  بسیار ممنونم ازتون استاد گرانقدر و ادمین های عزیز و نیز تیم قدرتمند آکادمی ویو

 21. بسیار عالی و تشکر از شما و تیمتون

 22. سلام و تشکر فراوان از استاد عزیز و همکاران محترم.

 23. سلام و درود

  نسبت به سایر مقالات خیلی ضعیف بود

 24. دمت گرم داداش خدا خیرت

 25. تقریبا یک ماهیه که با استوک ترید میزنم
  اندیکاتور دقیق و سریعیه
  خیلی خوبه
  خیلی عالیه
  خیلی محشره

 26. ما حدود ۲۰ ساعت درروز، مشغول محاسبات بصورت دستی بودیم یعنی اشتیاق سوزان واقعی
  با تشکر از تیم گرداوری مقالات علی الخصوص امینو عزیز و دوست داشتنی

 27. بسیار عالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  سبد خرید