مرحله دوم

فنجانت را خالی کن

تمامی افرادی که وارد بازار بورس می شوند لازم است که مثل یک کودك گام بردارند و باید فنجانشان را خالی کنند .

بسیاری از افراد شرکت کننده در دره های تخصصی آکادمی ویو تریدرهای با تجربه ای هستند که به نتایج خوبی نرسیده اند و یا از نتایج خود با توجه به تلاششان در سالهای گذشته راضی نیستند.

داستان خالی کردن فنجان این است که سالها پیش در ژاپن استادی از هر گوشه جهان شاگردانی در مدرسه خودش داشت.  جوانانی که فقیر و بی سواد بودند در نزد ایشان تعلیم روش نوین زندگی کردن میدیدند . در یکی از سالها  ۲۳ نفر را براي تعلیم پذیرفته بود و معمولا ۴ سال طول میکشید تا یک شاگرد استاد شود.  تعداد ۲۲ نفر از شاگردان از روستاهاي دورافتاده ژاپن آمده بودند و ۱ نفر نیز به اصرار پدرش وارد این مدرسه شده بود .

این شاگرد اهل توکیو بود و فقیر نیز نبود و صاحب مدارج بود . در این مدرسه اولین سال آموزش چیزي تعلیم داده نمیشد و شاگردان فقط در سال اول زمین را تمیز میکردند و براي شاگردان ارشدتر غذا درست میکردند.  ظرف ها را تمیز می کردند و  …

در پایان سال اول استاد سوزوکی ۲۳ شاگرد را در محوطه مدرسه دور هم جمع کرد و از بین آنها کسانی را که شایسته ارتقاء به سال دوم بودند را انتخاب کرد و تمامی ۲۲ نفري که از روستاها آمده بودند ارتقاء یافتند . استاد به شاگردي که از توکیو آمده بود و در آمریکا تحصیل کرده بود گفت : تو هنوز آماده نیستی!  باید ۲ سال دیگرنیز در این پایه بمانی !

آن شاگرد جا خورد و استدلالی که آن شاگرد از این حرکت استاد داشت این بود که حتما استاد خواسته تا او در همین پایه بماند و به شاگردان جدیدالورود کمک نماید ، آنها را راهنمایی کند و دو سال دیگر نیز در همان پایه ماند…  در آخر سال دوباره استاد سوزوکی او را تجدید کرد!!  به او گفت که هنوز آماده نیستی و دوسال دیگر نیز باید در پایه اول بمانی !

این بار شاگرد عصبانی شد . فریاد زد و سر استاد داد کشید .. . استاد در حال نوشیدن یک فنجان چایی بود.  استاد گفت : آرام باش و بنشین . استاد از او خواست تا برایش یک فنجان چایی بریزد . شاگرد چایی را در فنجان ریخت و فنجان پر شد و استاد گفت چرا بیشتر نمیریزي؟ ادامه بده

شاگرد باز هم ریخت و چایی از فنجان سر رفت وروي میز ریخته شد . استاد گفت : دلیل اینکه هیچوقت ترفیع نگرفتی این بود که تو مثل این فنجان توپُر هستی . هر مطلب و دانشی که میخواستم به تو یاد بدهم نمی توانست وارد ذهنت شود و سر می رفت .

شروع شما نیز در این آکادمی باید با یک فنجان خالی باشد پس باید فنجانتان را خالی بکنید . اگر الان با خود می گوئید که “من این داستان را قبلا شنیده بودم خب که چی؟! “

این یعنی اینکه هنوز فنجانت خالی نیست وهرگز پیشرفت نخواهید کرد بنا به پر بودن فنجانتان ، اولین قانون براي موفقیت تخلیه فنجان ذهنتان است . مهم نیست که چه کاره اید و یا چقدر موفق بوده اید یا نه.

تا زمانی که دانشجو ذهن خود را از اطلاعات قبلی خالی نکند ارایه مطالب آموزشی جدید بی تاثیر است

آقای امینو با برگزاری مباحث روانشناسی در ابتدای هر دوره به دانشجویان کمک میکند تا آمادگی ذهنی لازم برای دریافت اطلاعات صحیح را داشته باشند و این بخش از آموزش بر خلاف تصور بسیاری از تریدرها جزو اصولی ترین آموزشهای موفقیت در این بازار است.بخاطر داشته باشید که روانشناسی بازار و فردی پنجاه و پنج درصد عامل موفقیت تریدرهای بزرگ است.

آکادمی ویو

    سبد خرید