بهانه تراشی و عادتهای منفی در معامله گری فارکس

توسط روانشناسی بورس   در   2020-01-28

بهانه تراشی و عادتهای منفی در معامله گری فارکس(Forex Trading and Negative Habits in Forex Trading) بازار های مالی (فارکس) محل آزمایش ما هستند و معامله گری وسیله ای است که از طریق آن میتوان به نتایج کارهای خود رسید و نظم ( و یا کاستی در آن ) و همچنین تمرکزمان را مورد سنجش […]

    سبد خرید