چرا باید در بورس سرمایه‌گذاری کنیم ؟

توسط بورس ایران که در 2020-05-17

به چه علت در بورس سرمایه گذاری کنیم؟ مقدمه: در سال ۱۳۹۶ دولت ایران تصمیم گرفت به شکل دستوری و ناگهانی بهره بانکی را تغییر دهد. ازیک ‌طرف اقتصاد ما نمی‌توانست بهره بیست‌وچند درصد را تحمل کند و این تغییر اجتناب‌ناپذیر بود. از طرف دیگر می‌دانستیم که یک تغییر دستوری در نظام اقتصادی همه‌چیز را […]

    سبد خرید