چه رویدادهایی قابل پیش بینی هستند

توسط ویدیو های آموزشی که در 2020-02-03

چه رویدادهایی قابل پیش بینی هستند یکی از مسائلی که افراد در بازار فارکس و اموزش بورس بسیاردرمورد آن بحث می کنند،قابل پیش بینی بودن بازار است. قبل از بررسی قابل پیش بینی بودن بازار.باید در مورد ویژگی های پدیده هایی که قابلیت پیش بینی دارند یک بررسی کامل انجام دهیم. بعد با بررسی ساختار […]

    سبد خرید