مفهوم تعادل و اهمیت آن در بازار

توسط ویدیو های آموزشی که در 2020-02-03

مفهوم تعادل و اهمیت آن در بازار مفهوم تعادل در بازار یک مفهوم بنیادین است.در بسیاری از مباحث اموزش بورس بدون توجه به مفهوم تعادل و درک اصولی از آن فقط تکنیکهایی  به عنوان یک سیستم به دانشجوارائه می شود که قطعا نمیتواند به تریدر کمک کند. یعنی تریدر بعد از درک مفهوم تعادل و […]

    سبد خرید