در بورس ایران چطور کد بورسی بگیریم؟

by بورس ایران in 2020-06-11

  در بورس ایران چطور کد بورسی بگیریم؟  کد بورسی یکی از الزامات سرمایه گذاری در بورس ایران و خرید اوراق بهادار از بازار سرمایه کد بورسی است. و همه کسانی که قصد سرمایه گذاری در بورس را دارند در گام اول باید از یک کارگزاری کد بورسی دریافت کنند. و کارگزاری های بورس اوراق […]

    Cart